4 essentiële zaken om IT Talenten te behouden

4 essentiële zaken om IT Talenten te behouden

januari 20, 2021

4 essentiële zaken om IT Talenten te behouden

De IT arbeidsmarkt is hot!! De werkloosheid is nog nooit zo laag geweest. Probeer maar eens als kennisintensieve organisatie aan nieuwe medewerkers te komen, het is lastiger dan je denkt! Wat mogelijk nog moeilijker is, het dichthouden van de achterdeur. Om verloop te voorkomen zijn er naar onze mening 4 essentiële zaken die een werkgever aan haar personeel moet bieden om de concurrentie een stap voor te blijven en snel in te kunnen spelen op de veranderende markt:

  1. een passende cultuur;
  2. een veilige omgeving;
  3. de juiste positie;
  4. inbedden persoonlijke ontwikkeling; 

Een passende cultuur
De eerste stap om de juiste mensen te behouden is het bieden van een passende cultuur. Mensen willen zich graag thuis voelen bij een organisatie. Voor een relatief kleine salarisverhoging zullen maar weinig mensen van werkgever wisselen als ze zich thuis voelen bij hun huidige werkgever. Wel is het essentieel om te zorgen dat de mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Investeren in de ontwikkeling van de mensen middels training en coaching is daarom eerder een noodzakelijkheid dan een vrijblijvendheid. Als mensen tot stilstand komen slaat namelijk vanzelf de demotivatie toe met als gevolg dat ze hun laatste energie zullen gebruiken om elders te solliciteren. 

Een veilige omgeving
Een leidinggevende is – als cultuurdrager – een belangrijk rolmodel binnen een kennisintensieve organisatie. Mensen richten zich bewust of onbewust op hun leidinggevende. Word ik gezien? Mag ik fouten maken? En word ik gewaardeerd? Als leidinggevende heb je dus een belangrijke rol om een veilige omgeving te creëren. Een veilige omgeving zorgt voor de benodigde ruimte om feedback te geven en te ontvangen, zodat je samen met elkaar kunt reflecteren op elkaars gedrag zonder direct het gevoel te hebben dat het tegen je gebruikt kan worden. Je wilt bijvoorbeeld als medewerker niet in een beoordelingsgesprek horen dat je een fout hebt gemaakt die je eigenlijk niet had mogen maken. Het is belangrijk dat je kwetsbaarheid omarmt als organisatie en constructieve gesprekken met elkaar hebt over persoonlijke ontwikkeling en gedrag.  Als jij je als leidinggevende kwetsbaar opstelt en openstaat voor feedback dan activeer je daarmee jouw medewerkers. De top bepaalt immers het gedrag van de rest van de organisatie.   

De juiste positie
Er zijn meer zaken waar jij als leidinggevende over na moet denken. Doen we de juiste dingen? Doen we ze goed? En hebben we de juiste mensen? Soms lijkt het alsof je niet de juiste mensen hebt maar het kan ook te maken hebben met het feit dat ze niet in hun kracht acteren. Heb je jouw mensen wel op de juiste positie gezet? Mensen kunnen soms op een andere positie helemaal opbloeien en veel toegevoegde waarde bieden aan de organisatie.  

Inbedden persoonlijke ontwikkeling
Om persoonlijke ontwikkeling goed in te bedden binnen je organisatie is het belangrijk hier een vaste plek binnen de organisatiestructuur voor in te richten.  Vanuit dit orgaan kan enerzijds interne kennis worden opgebouwd, gedeeld en geborgd en anderzijds externe kennis worden ingekocht, bijvoorbeeld in de vorm van training & coaching. Hierdoor kun je alle medewerkers van de juiste kennis en vaardigheden voorzien om zich verder te ontwikkelen op persoonlijk- en zakelijk vlak. 

Deze blog is eerder gepubliceerd op groei-it.nl en geschreven door Mounia Houari. 

Leave A Comment

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.