8 punten die snelgroeiende organisaties echt heel goed doen!

8 punten die snelgroeiende organisaties echt heel goed doen!

januari 22, 2021

8 punten die snelgroeiende organisaties echt heel goed doen!

Waarom groeit de ene organisatie als kool en lukt het de andere organisatie maar niet over bepaalde hobbels te groeien? Er zijn vast en zeker een hoop punten die een rol spelen. Wij hebben alvast 8 punten opgeschreven waarvan wij denken dat de snelgroeiende organisaties zich onderscheiden van de anderen.

1) Duidelijke marktpositionering 

Alles openlaten lijkt voor veel organisaties de juiste weg naar groei, omdat je dan overal je graantje kunt meepikken. Zo zit de wereld helaas niet in elkaar. Duidelijk kiezen voor een bepaalde positionering in de markt is belangrijk om te groeien. De doelgroep wil namelijk precies horen wat jij voor hen te bieden hebt. Ze willen zien dat jij hen begrijpt. Als je je pijlen richt op meerdere doelgroepen in de hoop ergens raak te schieten stop je dus ook ontzettend veel tijd en geld in doelgroepen waar je niets raakt. Zonde. Daarnaast blijft je verhaal vermoedelijk oppervlakkig, want tijd voor verdieping is er niet.

2) Helder doel

Deze klinkt heel erg obvious maar toch zie je dat heel veel organisaties moeite hebben met het definiëren van het grotere plaatje. Waar doen we het uiteindelijk allemaal voor? Waar willen we naar toe? Wat is de stip aan de horizon? En wat moeten we dan concreet met elkaar doen om daar te komen. En nog belangrijker wat moeten we NIET meer doen! Kortom, in een snelgroeiende organisaties is voor iedereen duidelijk welke koers wordt gevaren.

3) Effectief leiderschap 

Effectief leiderschap in een groeiende organisatie is essentieel. De grootste uitdaging is dat je als ondernemer moet meegroeien met je organisatie. Waar je voorheen de kleine groep medewerkers direct kon aansturen moet je nu ineens inspireren, motiveren en goed communiceren om de grote groep te raken. Je kan lang niet alles zelf meer oppakken, dus zal moeten leren delegeren. Dit betekent dat je moet leren om uit te spreken wat je verwacht, vertrouwen moet hebben in je medewerkers, ze intensief moet begeleiden en van feedback moet voorzien en uiteraard moet controleren of de werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Wat een gedoe. De gedachte om het dan toch liever zelf even snel te doen is niet gek. Toch?

 4) De juiste mensen op de juiste positie 

Snelgroeiende organisaties hebben de juiste mensen op de juiste plek. Geen geneuzel met politieke belangen en medewerkers op plekken zetten die daar niet horen. Kwaliteit van de medewerker gaat voor. Talenten en kwaliteiten worden optimaal benut, zodat de organisatie hier maximaal van kan profiteren.

5) Hoge betrokkenheid medewerkers 

Doordat de doelen helder gedefinieerd zijn en er een duidelijke stip aan de horizon is kunnen medewerkers hun persoonlijke doelstellingen uitlijnen met de bedrijfsdoelstellingen. Ze weten waar de organisatie naar toe wil en wat hun rol daarin is. Door de verantwoordelijkheid bij de medewerker te leggen en de vrijheid om beslissingen te nemen – uiteraard in lijn met het hogere doel – voelt men zich meer betrokken en onderdeel van het grotere geheel.

6) Informatievoorziening op orde

Snelgroeiende organisaties hebben op tijd geïnvesteerd in hun informatievoorziening, omdat zij zich beseften dat sturen op onderbuikgevoelens beperkt houdbaar is. Het feit dat je als ondernemer altijd hebt durven vertrouwen op deze onderbuikgevoelens zorgt nogal eens voor uitstel van een dergelijke investering. Echter, als je organisatie groter wordt ben je niet langer in staat om zelf alle gegevens te verzamelen, waardoor je intuïtie de verkeerde onderbuikgevoelens oproept. “Ik heb het altijd zo gedaan” is dus geen geldig argument om de investering voor je uit te schuiven, tenzij jij die ene ondernemer bent die het allemaal wel kan overzien natuurlijk. Capiche?

7) Transparant en eerlijk

In de organisatie wordt over alles gesproken. Er zijn geen geheimen. Zowel de leuke ontwikkelingen als de minder leuke kanten worden op tafel gegooid en met elkaar besproken. Doordat conflicten in een vroeg stadium worden geneutraliseerd zijn grote conflicten uitzonderlijk, waardoor de organisatie niet geremd wordt door doelloze energieslurpers.

8) Schaalbaarheid

Als je wilt groeien is schaalbaarheid essentieel. Als je verdienmodel het niet toelaat om eenvoudig op te schalen ben je genoodzaakt dit aan te passen om verdere groei mogelijk te maken. De huidige (cloud) technologie biedt veel mogelijkheden om jou als ondernemer te helpen om deze schaalbaarheid te creëren. Het vergt vooral creatief vermogen om net even anders naar je huidige model aan te kijken. Als je je laat vangen in je eigen verdienmodel dat ooit in een bepaalde tijdgeest bedacht is blijf je hangen in het verleden en ben je een prooi voor de creatieve concurrenten en/of nieuwelingen.

Deze blog is eerder gepubliceerd op groei-it.nl en is geschreven door Mounia Houari. 

Leave A Comment

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.